Upravni odbor

Predsednik Saša Ciglar
Poveljnik Matija Kalan
Namestnik poveljnika Gregor Iskra
Podpoveljnik Damjan Smole
Podpoveljnik Anže Šilar
Tajnik Grega Žavbi
Blagajnik Miha Jenko
Strojnik Andrej Kalan 
Gospodar Matej Kalan