Upravni odbor

Predsednik Saša Ciglar
Poveljnik Matija Kalan
Namestnik poveljnika Miha Jenko
Podpoveljnik Anže Šilar
Tajnik Robi Rokavec
Blagajnik Feliks Jenko
Strojnik Andrej Kalan 
Gospodar Blaž Smole